Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-13 00:00

Төсөвт өртөг

70,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-08-13 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2022.10.13-ны өдөр тендерийн нээлтийг хийдэд багц: 1 Орцны их засварын ажил /СХД, 29 дүгээр хороо/ тендерт 1 оролцогч санал ирүүлсэн багц 2 Явган хүний гүүр (СХД, 23 дугаар хороо ) оролцогч байхгүй байна. 2022.10.25-ны өдөр тендерийн үнэлгээн хийхэд Багц:1 Орцны их засварын ажил /СХД, 29 дүгээр хороо/ ажилд санал ирүүлсэн “Шинэ эрин инженеринг” ХХК -ийн туслан гүйцэтгэгчээр оролцсон “Хотол орд” ХХК нь ЗТ-1.2.1 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ) тусгай зөвшөөрөл байхгүй гэсэн үндэслэлээр тендерээс татгалзсан. 2022.11.01-ны өдрийн 03/7492 дугаар бүхий Төрийн захиргааны төв байгууллагаас тендерийг түр түтгэлзүүлэх тухай албан бичиг ирсэн тул холбогдох бичиг баримтыг хүргүүлж ажиллаж байна.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.