Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-24 11:00

Төсөвт өртөг

3,220,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-08-24 11:20


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2022-08-17

Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ/202212109

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо)
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: -
Хүлээн авагч банк: -
Дансны дугаар: -
Гүйлгээний утга: НХААГ/202212109
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2019, 2020, 2021 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлого нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2019, 2020, 2021 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр доод тал нь нэг удаа ажилласан байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөл ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл,
ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор ус халаалт, салхивч, хөргөлтийн систем, гадна дулааны салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл,
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, 35 кВ хүртэлх гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл автоматикийн зураг төсөл,
ЗТ-6.4 Барилга байгууламжийн дотор мэдээлэл холбоо, галын болон бусад дохиоллын системийн зураг төсөл, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл,
ЗТ-10.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв (тухайн ажлын төрлийн хүрээнд),
ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл болон түүнээс дээш.
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөл ирүүлнэ.
Барилга хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
БА-7.1, БА-3.1, БА-6.1, БА-6.2, БА-6.3, БА-6.4


         Тендерийн хамт 32500000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2022 оны 8-р сарын 24 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2022 оны 8-р сарын 24-ний өдрийн, 11 цаг 20 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • НЗД-ын захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Зураг, төсөв ажлын даалгаварыг Хууль, эрх зүйн хэлтсээс хүлээн авсан.
 • Тендерийг зарласан.
 • Нээлт хийсэн. Нэг ч оролцогч үнийн санал ирүүлээгүй.
 • Дахин зарласан.
 • Нээлт хийхэд 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Бүх тендерээс татгалзсан.
 • Дахин зарласан.
 • Нэг оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Бүх тендерээс татгалзсан.
 • Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг солигдсон.
 • Газрын даргын 2022 оны А/111 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан.
 • Тендерийг зарласан.
 • Тендерийг нээхэд 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Төгс баялаг Алтай ХХК-тай 4,442,563,035 төгрөгийн гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 • СЯ-нд гомдол гарсан тухай 03/6257 дугаартай албан бичгээр мэдэгдсэн.
 • СЯ-нд гомдол гарсантай холбогдуулан 3/1666 дугаартай албан бичгээр материал хүргүүлсэн.
 • СЯ-наас гомдол хянасан тухай хариуг 03/6583 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн.
 • дахин үнэлгээ хийж Бүтээлч трейд ХХК-тай 4,449,684,128 төгрөгийн гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 • НХОГ-т 3/1917 дугаартай албан бичгээр зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • НЗДТГ-т НХААГ/202212109 дугаартай гэрээ байгуулсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Жи Жи Ай ХХК 2,952,596,576₮ 32,500,000₮ 22/06/16
Рино инженеринг ХХК 2,950,052,587₮ 32,500,000₮ 22/06/16
Төгс баялаг алтай 4,442,563,035₮ 32,500,000₮ 22/05/25
Бүтээлч трейд 4,499,684,128₮ 32,500,000₮ 22/05/25
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
2,952,596,576₮ шалгараагүй

Шаардлагад нийцээгүй.

2,950,052,587₮ шалгараагүй

Шаардлагад нийцээгүй.

4,442,563,035₮ шалгараагүй
4,499,684,128₮ шалгарсан

Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн.

Гэрээний дугаар НХААГ/202212109
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 4,499,684,128₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2022-10-20 00:00
Гэрээний хугацаа 2022-10-20 - 2023-09-30
Гэрээ хийгдсэн.