Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-10-05 00:00

Төсөвт өртөг

10,100,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-10-05 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • 2022.08.12-ний өдөр зарлаж, 2022.09.26-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Цамхаг констракшн ХХК 9,975,297,588₮ 50,500,000₮ 22/11/23
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
9,975,297,588₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ/202208559
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 9,975,297,588₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2022-09-26 00:00
Гэрээний хугацаа 2022-10-11 - 2023-08-24