Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-11-08 00:00

Төсөвт өртөг

190,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-11-08 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтад хамруулах Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлалыг өдөр тутмын Зууны мэдээ сонин Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д нийтэлсэн. 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр нээнэ.
  • 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтад хамруулах Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлалыг өдөр тутмын Зууны мэдээ сонин Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д нийтэлсэн. 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр нээнэ.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.