• #Маскаа зүүцгээе! #Гараа ариутгая!
  • “ХОТЫН СОЁЛ” – “СОЁЛТОЙ БОЛГОЁ”
    аян эхэллээ
  • хамтдаа сэргийлье!

Худалдан Авах Ажиллагааны Зарчим

Ил тод

Тендер шалгаруулалт нь ил тод, нээлттэй байх.

Тэгш

Тендер шалгаруулалт нь бүх оролцогчид тэгш эрхтэй, ижил шалгуур тавих.

Үр ашигтай

Худалдан авалт чанартай, үр өгөөжтэй буюу захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангах.

Хэмнэлттэй

Ил тод өрсөлдөөнийг өрнүүлэх замаар төсөвт хэмнэлт бий болгох.

Хариуцлагатай

Оролцогч талууд хариуцлагатай байх.

Төрийн үйлчилгээ

Тендерийн мэдээлэл

Ажлын нэр Төрөл Төсөв Зохион байгуулагч Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд (хоног)
Ажлын нэр Салбар Зохион байгуулагч Төсөвт өртөг Санхүүжих эх үүсвэр Зарласан Нээлт хийсэн Мэдэгдэл хүргүүлсэн Явц
Иргэдийн зорчилт хөдөлгөөний матрикс 15.000 өрх /O-D... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хотын шинэ тойрог замын ТЭЗҮ, зураг төсөл Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,100,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа
Хотын авто замын түгжрэлийг бууруулахад нөлөө үзүүлэх... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бага болон Их тойруугийн хэсэгт шинээр болон өргөтгөн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 280,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Түгжрэлийг бууруулахад чиглэсэн шулуун коридор бүхий... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 800,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гол гудамж зам дагуух ачаалал ихтэй уулзваруудыг дахин... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 530,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гол коридор дагуух ачаалал ихтэй уулзваруудын байрлалыг... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Зам ашигласны төлбөрийг цахимд шилжүүлж, зорчилтын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 67,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Авто замын ажлын эдийн засгийн шууд ба шууд бус үр... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 330,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Авто замын чанар байдлын түвшин тогтоох болон ажпын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Авто замын чанар байдлаас хамаарах ээлжит болон урсгал... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гадаадын бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 23,188,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/01/25 22/02/25 22/03/07 Гэрээ хийгдсэн
XI.1.1.16 Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,154,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,200,000,000₮ Улсын төсөв 22/04/06 22/05/06 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв 22/01/31 22/03/04 22/03/14 Гэрээ хийгдсэн
Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багш хөгжлийн танхимын тоног төхөөрөмж, тохижилт /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,510,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/25 22/03/27 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгүүдийн биеийн тамирын талбайн тоног төхөөрөмж,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,620,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн автобус худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/14 22/03/18 22/03/27 Гэрээ хийгдсэн
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 740,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/16 22/03/18 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,950,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/25 22/03/29 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,253,400,000₮ Улсын төсөв 22/06/16 22/05/18 22/07/09 Гэрээ хийгдсэн
XII.1.113 Ногоон байгууламж, тоглоомын талбай /Улаанбаатар,... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.114 Ногоон хороо /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.117 Сервис центрийн бохирын цэвэрлэх байгууламжаас... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.141 Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.142 Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.146 Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 973,300,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.151 Чингүнжавын гудамжны тохижилт /Улаанбаатар,... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 906,700,000₮ Улсын төсөв 22/02/18 22/03/21 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
XII.1.157 Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 906,700,000₮ Улсын төсөв 22/05/02 22/05/16 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
XII.2.27 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.2.31 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.2.33 Орон сууцны гадна фасад, дулаалга /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.3.9 Эко жорлон /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дэнжийн 1000-ын Цагаан байрны уулзараас Хүчит шонхор... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,000,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар хотын музейн барилгын засвар, техник хэрэгсэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 219,400,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/04/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Улаанбаатар театрын барилгын засвар, техник хэрэгсэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/04/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад хөгжлийн... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Намъянжугийн гудамжны авто зам /БЗД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,870,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гэсэр сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар хүртэлх... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 800,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ж.Самбуугийн гудамжны авто зам /ЧД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,462,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
С.Амарсанаагийн гудамжны авто зам /БГД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,832,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ж.Батмөнхийн гудамжны авто зам /СБД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хилчний гудамжны авто зам /БЗД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 700,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
45 дугаар сургуулийн гадна талбайн тохижилт /СБД, 4... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 243,900,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/28 22/04/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Өрхийн эмнэлгийн засварын ажил /СБД, 8 дугаар хорооо/ Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 173,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/28 22/04/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Инновац-инкубатор төв төсөл (БГД, 11 дүгээр хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах тохижилтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах тохижилтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах тохижилтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-3... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гэрэлтүүлгийн ажил (БЗД, 9, 11, 12, 20, 23, 28 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зураг төсвийн ажил (БЗД, 9, 11, 12, 20, 23, 28 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-1... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хорооны цогцолбор байрны засвар (СХД, 13 дугаар хороо) Барилга байгууламж буулгалтын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/03/22 22/03/10 22/04/15 Гэрээ хийгдсэн
Гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр... Барилга байгууламж буулгалтын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилтын ажил (СХД, 43 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/03/15 22/03/29 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-3... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/02/28 22/04/04 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
20 дугаар байрны дээвэр засвар (СБД, 8 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 43,200,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/03/23 22/04/06 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
12.1 дүгээр байрны дээвэр засвар (СБД, 2 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 41,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ахмад настан болон хүүхэд, залуучуудад зориулсан тоглоомын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто зогсоол (СХД, 15 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто зогсоол, явган хүний зам засвар (СХД, 16 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Чулуун зам (СХД, 30 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
7 дугаар сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 8,500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
85 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга (Улаанбаатар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Хан-Уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дотуур байрны барилга худалдан авах (Улаанбаатар хот,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Монголын Хүүхдийн ордны барилгын дотор цахилгаан шугам... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 327,900,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Монголын Хүүхдийн ордны барилгын галын системийн шинэчлэлт... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 98,300,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Наркологийн эмнэлгийн барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,573,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,174,100,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,044,900,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,518,200,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын лаборатори, оффисын... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,890,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэн (Улаанбаатар хот,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 12,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ар Зайсангийн гудамжнаас Дугуй цагаан хүртэлх уулын... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,331,400,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бага тэнгэрийн ам, Туул гол дагуух амралт, зугаалгын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,133,600,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 288,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засвар... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,800,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв болон төвийн 6 дүүргийн... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 134,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын автомашин... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ус зөөврийн автомашин, 5ш (Улаанбаатар хот) Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 800,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт шаардлагатай гал түймэр... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 114,400,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,700,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн хаягийн мэдээллийн санг шинэчлэн "Улсын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 184,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Барилга, агаар сэлгэлтийн систем засвар (БГД, 12 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/04/15 22/05/17 -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дотуур байрны дээврийн засвар (БЗД, 20 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/01 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээврийн засвар (БГД, 19 дүгээр хороо, 198... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 43,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээврийн засвар (БГД, 19 дүгээр хороо, 47... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 85,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээврийн засвар (БНД, 1 дүгээр хороо, Гүн... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,700,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/01 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээврийн засвар (СХД, 12 дугаар хороо, 105... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 101,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/04 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээвэр, сантехникийн засвар (БГД, 15 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээвэр, сантехникийн засвар (БГД, 6 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 185,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, сантехникийн засвар (БГД, 5 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 85,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/22 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, сантехникийн засвар (БЗД, 3 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 309,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/01 22/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, цахилгааны засвар (БГД, 18 дугаар хороо, 87... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 95,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Дээвэр, цахилгааны засвар (БГД, 13 дугаар хороо, 77... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Цахилгаан, сантехникийн засвар (БГД, 8 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Барилга, дээврийн засвар (БЗД, 1 дүгээр хороо, 22 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дээврийн засвар (БЗД, 2 дугаар хороо, 102... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 61,300,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дээврийн засвар (БЗД, 8 дугаар хороо, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дээврийн засвар (СХД, 16 дугаар хороо, Өнөр... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 93,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дээврийн засвар (СХД, 21 дугээр хороо, 196... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 25,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дээврийн засвар (ХУД, 12 дугаар хороо, 10... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, дээвэр, фасадны засвар (СХД, 21 дүгээр хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 132,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (БГД, 15 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 83,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (БЗД, 10 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 47,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (БЗД, 16 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 65,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (БЗД, 4 дүгээр хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 110,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (НД, 2 дугаар хороо, Голомт... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (СХД, 8 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, сантехникийн засвар (ЧД, 3 дугаар хороо, 24... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, спорт заалны засвар (БЗД, 13 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, спорт заалны засвар (СБД, 5 дугаар хороо,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,200,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/04/15 22/05/17 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Барилга, цахилгаан, сантехникийн засвар (СБД, 1 дүгээр... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 210,400,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, цахилгааны засвар (СБД, 1 дүгээр хороо, 143... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 45,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, цахилгааны засвар (СХД, 18 дугаар хороо, 79... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 85,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, цахилгааны засвар (СХД, 19 дүгээр хороо, 92... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, цахилгааны засвар (СХД, 9 дүгээр хороо, 163... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 85,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, цахилгааны засвар (ХУД, 4 дүгээр хороо, 34... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилгын засвар (БГД, 13 дугаар хороо, 76 дугаар цэцэрлэг) Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 78,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилгын засвар (НД, 5 дугаар хороо, 153 дугаар цэцэрлэг) Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 38,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилгын засвар (ЧД, 12 дугаар хороо, 154 дүгээр цэцэрлэг) Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Дээвэр, сантехникийн засвар (БХД, 1 дүгээр хороо, Хангай... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Барилга, цахилгааны засвар (БГД, 15 дугаар хороо, 86... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Сагсны талбай тохижуулах СХД, 7 дугаар хороо Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар,... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,200,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-3... Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ж.Самбуугийн гудамжны авто зам /ЧД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,462,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Намъянжугийн гудамжны авто зам /БЗД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,870,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
С.Амарсанаагийн гудамжны авто зам /БГД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,832,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хилчний гудамжны авто зам /БЗД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Орон сууцны гадна фасад, дулаалга /Улаанбаатар, Баянзүрх... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз УТҮГ шатахуун нийлүүлэх Бусад Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 350,000,000₮ Байгууллагын урсгал зардал -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн нутгийн захиргааны төв цогцолбор" барилгын... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 707,683,500₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 69,200,000₮ Байгууллагын урсгал зардал -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто замын ажлын эдийн засгийн шууд ба шууд бус үр... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 330,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 98,000,000₮ Байгууллагын урсгал зардал -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 32,600,000₮ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эхо оношилгооны болон лабораторийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 120,813,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл /Дотоодын бүтээгдэхүүн/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 41,075,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Арьс ширний 26 дугаар байрыг буулган дахин барилгажуулах... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 69,800,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эмнэлгийн нэг үдаагийн дагалдах хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 90,333,300₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Арьс ширний 26 дугаар байрыг буулган дахин барилгажуулах... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 237,400,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 436,884,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Арьс ширний 26 дугаар байрыг буулган дахин барилгажуулах... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 425,600,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Чихрийн шижингийн эсрэг болон дааврын эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 375,818,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Чихрийн шижин болон чихрийн бүс шижин өвчний үед Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,389,904,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 133,131,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хүнсний ногоо, нарийн ногоо Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 23,240,000₮ өөрийн хөрөнгө 22/01/25 22/02/25 22/03/24 Гэрээ хийгдсэн
Ходоод гэдэс, элэг, цөсний эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 127,859,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гол коридор дагуух ачаалал ихтэй уулзваруудын байрлалыг... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Давхарын 9, 10 дугаар байрыг буулган дахин барилгажуулах... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 42,500,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Гэрээ хийгдсэн
Нийтийн тээврийн чиглэл сайжруулалтын тооцоолол судалгаа Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хорооны 287 дугаар... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20,342,300₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сонгинохайрхан дүүргийн 39 дүгээр хорооны Хамбын овоо... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 83,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
"СХДЭМТ-ийн Баянхошуу салбарын тоног төхөөрөмж Багц... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 180,430,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тулгуурт гүүрэн байгууламж бүхий шинэ төрлийн тээврийн... Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хөгжил цогцолбор сургуулийн засварын ажил (СХД, 13... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 49,800,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цахилгаан шат шинэчлэх ажил (СХД, 29 дүгээр хороо,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 90,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий тоглоомын талбай... Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Шинэ төрлийн их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгслийн... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Энэрэл эмнэлгийн барилгын их засвар (БЗД, 22 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгийн... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
"Call center" дуудлагын төвийг өргөжүүлж, дахин загварчлан... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
"Шинэ хөдөө" төсөл (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
“Онлайн бизнес төв” дэд төсөл хэрэгжүүлэх (Улаанбаатар... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
1-30 дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 20 дугаар... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 56,500,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
2Б дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 27 дугаар хороо) Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ходоод гэдэс, элэг, цөсний тарилгын эмийн хэлбэрүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 567,623,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хими эмчилгээний эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,900,074,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
7 дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 20 дугаар хороо) Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 103,500,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто зам, зогсоол (СХД, 18, 19, 23, 27, 29, 37 дугаар... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Халдваргүйжүүлэх болон үжлийн эсрэг бодис /Дотоодын... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 54,979,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Халдваргүйжүүлэх бодис Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 132,868,300₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто замын ажил-1 (БЗД, 43 дугаар хороо) Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 124,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто замын ажил-2 (БЗД, 43 дугаар хороо) Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 365,300,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Үрэвслийн эсрэг Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 177,264,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Автобусны буудлын тохижилт (БЗД, 17 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ахмадын хорооллын зүүн талаарх далан дагасан гудамж... Авто зам Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2,500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-1 Дүрс оношлогооны тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,400,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-1 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 515,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-2 Лабораторийн тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 201,500,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-2 Халдвар хамгаалалын тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 520,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-3 Ариутгал цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 166,750,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-3 Оношлогооны тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 136,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-4 Үзлэг оношилогооны тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 178,500,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-4 Үзлэг, оношилогооны тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 212,500,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-5 Цахим тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 293,018,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-6 Сэргээн засах, физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 41,432,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багш хөгжлийн танхимын тоног төхөөрөмж, тохижилт (Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,510,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Баянзүрх дүүргийн 12 хорооны нутаг дэвсгэр, “Д” хэсэгчилсэн... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 141,900,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Баянзүрх дүүргийн 12 хорооны нутаг дэвсгэр, “Е” хэсэгчилсэн... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 106,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Баянмонголын нүхэн гарцнаас Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,020,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай (Улаанбаатар,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,250,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-3... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохжилтын ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохжилтын ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гандангийн дэнж шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 24,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Хөрөнгө татагдсан
Гачууртын авто замаас Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 14,933,100,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Голден парк-1 хотхоны 107, 301 дүгээр байрны цахилгаан... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 280,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Грашийн дээврийн засвар, тоглоомын талбайн тохижилтын... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 360,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гурван Цүүр” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 23, 29, 38, 39 дүгээр хороо) Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 290,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дүүргийн ногоон байгууламж, тохижилт (Улаанбаатар,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн их засвар (ХУД, 4 дүгээр... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 300,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дүүргийн эрүүл мэндийг дэмжих төвийн засварын ажил... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 335,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (СХД,... Барилгын засвар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 335,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ерөнхий боловсролын 24, 28, 34, 52, Оюуны ундраа сургуулийн... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 425,400,000₮ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
ЗА дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 27 дугаар хороо) Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зайсангийн төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт 225... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 26,216,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээг... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 300,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Майхан толгой 2 хүртэлх авто зам, гүүрийн ажлын зураг... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 110,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Монголын Хүүхдийн урлан бүтэх төвийн барилгын хүчитгэлийн... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 90,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Наадамчдын авто замаас Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 78,900,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Албан хэрэг хөтлөлтийн "И-Док" системд нэмэлт... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн шүд, эрүү нүүрний төвийн дотор тохижилт,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Орон сууцны дундах явган хүний зам завсар (СХД, 14... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Орон сууцны дээврийн засвар (СХД, 18, 19, 20, 27 дугаар... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Орон сууцны хорооллын дундах явган хүний замын засвар,... Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Орцны их засварын ажил (СХД, 29 дүгээр хороо) Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил (СБД, 1-10... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сагсан бөмбөгийн талбай, тохижилтын ажил (БЗД, 14 дүгээр... Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сагсан бөмбөгийн талбай, тохижилтын ажил (БЗД, 8 дугаар... Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 140,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,723,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/24 22/03/28 22/04/05 Гэрээ хийгдсэн
Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,723,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/24 22/03/28 -- Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
Сэлбэ голын баруун талын авто замаас хойшоо шинээр... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Татвар төлбар хураамжийн нэгдсэн тогтолцооны систем... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Татвар төлбөр хураамжийн нэгдсэн тогтолцооны системийн... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Толгойтын авто замыг Ард Аюушийн өргөн чөлөөтэй холбох... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 39,456,520,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил, (БГД, 3 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 90,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилтын ажил (БГД, 12 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилтын ажил (СХД, 31 дүгээр хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Туул голын эргийн хамгаалалтын байгууламжийн ажлын... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанхуарангийн гудамжнаас 68 дугаар сургуулийн баруун... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 640,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, “Б”... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 209,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хороолол дундах авто замын засвар (СХД, 17 дугаар хороо) Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хорооны байрны тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (БГД,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хорооны цогцолбор байрны өргөтгөлийн зураг төсөл (СХД,... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цагаан байрын хойд уулзвараас далан дагаад Хүчит шонхор... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,527,500,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цахилгаан шат шинэчлэх ажил (СХД, 29 дүгээр хороо) Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 190,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,882,800,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/24 22/03/28 22/04/05 Гэрээ хийгдсэн
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/04/08 22/05/10 -- Шууд гэрээ хийх
Шороон замыг асфальтаар хучих ажил (БЗД, 26 дугаар... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 310,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эрт илрүүлэг, оношилгооны төв (Улаанбаатар, Чингэлтэй... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,800,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Явган хүний гүүр (СХД, 23 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Явган хүний зам (ХУД) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Явган хүний зам засварлах ажил (ХУД) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хотын зээлжих зэрэглэл тогтоох бэлтгэл ажлын хуулийн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хотын зээлжих зэрэглэл тогтоох бэлтгэл ажлын санхүүгийн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хотын зээлжих зэрэглэл тогтоох бэлтгэл ажлын нэгтгэсэн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
"Од" хүүхдийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажил Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
"Амжилтын гараа" уралдааны шалгалтын материал нийлүүлэх Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 51,498,400₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Өрөгт бүтээцтэй 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 100.0м2, 120.0м2... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Булчин суллах, мэдээгүйжүүлэх эмнүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 73,154,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бусад бүлгийн антибиотик (дотоодын бүтээгдэхүүн) Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 170,747,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бусад эмийн хэлбэрүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 352,199,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Вирусын эсрэг бэлдмэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 241,097,300₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Диализийн эмчилгээ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,139,828,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дүрс оношилгооны эмнэлгийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 181,308,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зүрх судасны эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 296,578,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг тарилга Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,314,455,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 202,057,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Мэс заслын утас Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 147,272,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 207,013,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нүдний өвчний ба харшлын эсрэг эмүүд /Дотоодын бүтээгдэхүүн/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,365,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амин дэм, эрдэс бодисууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 62,799,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амин дэм, эрдэс бодисууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 173,356,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 77,641,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дааврын болон спазмолитик эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 103,714,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэнүүд... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 407,426,300₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Даралт бууруулах эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 184,849,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нэг удаагийн тариур Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 158,055,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нэг удаагийн тариур /Дотоодын бүтээгдэхүүн/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 728,833,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,090,665,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Пенициллины бүлэг/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 51,377,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нянгийн эсрэг эмүүд /бусад бүлгин антибиотикууд/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 864,451,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дунд голын гүүрийн барилгын ажил /Улаанбаатар хот,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,474,600,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,000,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх "Цахим машин" болон... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 423,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн архивын газрын техник, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 160,600,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Оношлогооны тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 136,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Үзлэг, оношилогооны тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 212,500,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ухаалаг усан сан (СХД, 31 дүгээр хороо) Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цахилгаан шат шинэчлэх ажил (БЗД, 6 дугаар хороо) Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 140,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Замын хөдөлгөөний хураамж, зорчилтын хянах системийг... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 971,300,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ахмадын эмнэлгийн авто зогсоол, тохижилтын ажил (БГД,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал (Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,200,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Телемедицины төв ашиглалтад оруулахад шаардлагатай... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 152,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Төмөрбетон бүтээцтэй 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 100.0м2,... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар 4 номын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Урлагийн мэргэжлийн сургалтын заалны барилгын ажлын... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 240,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын автомашин... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Газар хөдлөлтийн чичирхийлэл мэдрэх, хөрсний хурдатгал... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 225,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Онцгой байдлын үед шаардлагатай багаж хэрэгсэл Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 100 ор (Улаанбаатар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор (Улаанбаатар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засвар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,473,800,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,473,800,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,473,800,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,473,800,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,473,800,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургууль, цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 5,039,600,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
100 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
164 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
152 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
268 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
201 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
12 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
167 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
156 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
243 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
81 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
111 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
297 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд орчин үеийн технологи... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 411,700,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хими, хор судлалын лабораторийн бодис, дизсональ, хүчил,... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,020,400₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эталон уусмалууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 7,150,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-3: Хий Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,485,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-4: Микробиологийн тэжээл орчин, нэмэлт уусмал,... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 14,778,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-5: Vitek карт Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,110,200₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-6: Лабораторийн нэг удагийн хэрэгсэл, бусад эд... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 14,456,400₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн /дотоод/ Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 13,614,000₮ өөрийн хөрөнгө 22/01/25 22/02/25 22/03/10 Гэрээ хийгдсэн
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Соёлын өвийн үндэсний төвийн шинэ байр хүртэлх авто... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 12,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Барилга, сантехникийн засвар (БГД, 13 дугаар хороо,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/03/01 22/04/06 22/04/16 Гэрээ хийгдсэн
Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 656,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 645,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
"Монголын Хүүхдийн ордны “Спорт цогцолбор’’-ын барилгын... Зураг төсөв боловсруулах ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 190,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хорооны байрны тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БГД,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 3 дугаар хороо/ Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 90,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто зам, зогсоол (СХД) Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,700,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нарны замаас 31 дүгээр сургуулийн зүүн талаар шинэ... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 600,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Маршал таун хотхоноос Гэрлүг хотхон хүртэлх авто зам... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 600,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сэлбэ голын явган хүний гүүр, тохижилтын ажил (БЗД,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 110,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар шинэчлэлтийн... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 150,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
85 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн их засврын ажил (БГД,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 179,300,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн их засвар (СБД, 5 дугаар хороо, 11 дүгээр... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,200,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Умай агчуулах эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 8,021,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг шингэн болон тосон Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 41,779,300₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Төв мэдрэлийн системд нөлөөлөх эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 126,605,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Мэс заслын нэг удаагийн бээлий Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 95,058,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тархины цусан хангамж сайжруулах эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 215,576,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Судсаар тарьж хэрэглэх шингэнүуд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 170,063,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд (Дотоодын бүтээгдэхүүн) Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 306,481,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ороох боох эмнэлийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 91,439,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нярайн амьсгалын цочмог дутагдалд хэрэглэх эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,918,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 2022 онд шатахуун... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 2022 онд бичгийн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 45,000,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газарт 2022 онд хүнсний... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 162,000,500₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газарт 2022 онд хүнсний... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 59,710,200₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж юу вэ?

“Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр”-ийн 17 дугаар цуврал болох таны өдөр тутмын ухаалаг санхүүгийн шийдвэрт зориулсан “Мөнгө угаах...

Тохижилтын ажил

Улсын драмын эрдмийн театраас Баянгол зочид буудлын автобусны буудал орох зам дахь явган хүний замыг стандартад нийцүүлэн засаж, явган хүн саадгүй зорчих...

Тохижилтын ажил

Иргэдийн амарч, зугаалах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Сэлбэ голын дагуух гудамжуудын...

Ж.Сандагсүрэн: Нийтийн тээвэрт...

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Ж.Сандагсүрэн өнөөдөр нийтийн тээврийн салбарт тулгамдсан асуудлуудтай...

“Улаанбаатар марафон”-д нэгдэж...

Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/546 дугаар захирамжаар "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийг 2022 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд...

“САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН”

“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аянд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2022 оны 04 дүгээр сарын...

КОНЦЕСС ГЭЖ ЮУГ ХЭЛЭХ ВЭ?

Концессын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т зааснаар "Концесс" гэж төрийн, эсхүл орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг дэд бүтцийн болон нийгмийн...

Тендерийн баталгааг хэрхэн цуцлах...

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6 дах хэсэгт Захиалагч «хамгийн сайн» үнэлэгдсэн...

Олон нийтийн сүлжээ

ВИДЕО МЭДЭЭ