• иргэн бүрийн оролцоо

Худалдан Авах Ажиллагааны Зарчим

Ил тод

Тендер шалгаруулалт нь ил тод, нээлттэй байх.

Тэгш

Тендер шалгаруулалт нь бүх оролцогчид тэгш эрхтэй, ижил шалгуур тавих.

Үр ашигтай

Худалдан авалт чанартай, үр өгөөжтэй буюу захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангах.

Хэмнэлттэй

Ил тод өрсөлдөөнийг өрнүүлэх замаар төсөвт хэмнэлт бий болгох.

Хариуцлагатай

Оролцогч талууд хариуцлагатай байх.

Төрийн үйлчилгээ

Тендерийн мэдээлэл

Ажлын нэр Төрөл Төсөв Зохион байгуулагч Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд (хоног)
Ажлын нэр Салбар Зохион байгуулагч Төсөвт өртөг Санхүүжих эх үүсвэр Зарласан Нээлт хийсэн Мэдэгдэл хүргүүлсэн Явц
Нийтийн тээврийн автопаркийн барилга (Улаанбаатар,... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 37,896,400,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн тээврийн автопаркийн гадна дэд бүтэц, инженерийн... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 7,626,700,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Минжний хоол тэжээл худалдан авах Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 178,515,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Минжний хоол тэжээл худалдан авах Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 178,515,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээх, хамгаалалтын ажлыг зохион... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 157,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хөрсний бохирдол, доройтлыг саармагжуулах ажлыг мэргэжлийн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа хийх, тэмцийн ажлыг... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 360,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гадаргын ус хуримтлуулах хөв байгуулах Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 300,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ард аюушийн өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг нэмэлт ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-1 Гадаадын бараа бүтээгдэхүүн Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 28,082,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-2 Дотоодын үйлдвэрийн Чихэр, печень бусад хүнсний... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,812,500₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-3 Мах Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,190,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Мэс засалд хэрэглэгдэх унтуулгын бодис Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 85,226,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цусны бүлэгнэлтэд нөлөөлөх эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 143,573,600₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-4 Хүнсний ногоо, нарийн ногоо Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 24,135,500₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бай эмчилгээний химийн тарианууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 671,124,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-5 Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 19,226,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Химийн эмчилгээний эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,172,011,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багц-6 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 18,914,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нярайн амьсгалын цочмог дутагдалд хэрэглэх эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,185,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Давс, ус, хүчил шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэн Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 529,180,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тарилгын бусад шингэн тарилгууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 368,532,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн нутгийн захиргааны цогцолбор барилгын шаардлагатай... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 183,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Уураг болон тарилгын шингэнүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 393,792,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (БЗД, 25 дугаар... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 125,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сэлбэ голын явган хүний гүүр, тохижилтын ажил (БЗД,... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 475,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сэлбэ голын явган хүний гүүр, тохижилтын ажил (БЗД,... Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 475,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гэрэлтүүлэг (СХД 7, 16 дугаар хороо) Мэдээллийн технологи Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Судсаар тарьж хэрэглэх тэжээлийн эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 61,664,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сагсны талбай, тоглоомын талбай (СХД, 17,31 дүгээр... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Умай агчуулах эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 8,013,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тархины цусан хангамж сайжруулах тарилгууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 112,616,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
21 дүгээр байрны 4 дүгээр орцны цахилгаан шат (БЗД,... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 125,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
К3 дугаар байрны цахилгаан шат (БЗД, 6 дугаар хороо) Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 125,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Уураг болон амин хүчил Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 65,022,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
32 дугаар байрны 5 дугаар орцны цахилгаан шат( СХД,... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 125,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
32 Дугаар байрны 7 дугаар орцны цахилгаан шат (СХД,... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 125,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Уналт таталт, Паркинсоны өвчний эсрэг эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,588,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ходоод гэдэсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм -ашигтай... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 140,752,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эм, тарилгууд -дотоод Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 34,866,600₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эм, тарилгууд -гадаад Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 165,312,600₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Чихрийн шижингийн эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 282,764,400₮ Улсын төсөв 23/03/02 23/04/03 23/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Тосон түрхлэгүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 49,431,800₮ Улсын төсөв 23/04/20 23/05/22 23/05/23 Гэрээ хийгдсэн
Ходоод, гэдэс, элэг, цөсний тарилга Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 477,083,800₮ Улсын төсөв 23/03/02 23/04/03 23/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Ходоод, гэдэс, элэг, цөсний эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 262,870,000₮ Улсын төсөв 23/03/02 23/04/03 23/04/10 Гэрээ хийгдсэн
Чихрийн шижингийн эсрэг тариа Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,305,348,400₮ Улсын төсөв 23/03/02 23/04/03 23/04/10 Гэрээ хийгдсэн
Тархины цусан хангамж сайжруулах эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 269,912,600₮ Улсын төсөв 23/03/02 23/04/03 23/04/10 Гэрээ хийгдсэн
Мөөгөнцөрийн эсрэг эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 42,721,600₮ Улсын төсөв 23/03/02 23/04/03 23/04/13 Гэрээ хийгдсэн
Үрэвслийн эсрэг өвдөлт намдаах эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 111,155,700₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нүдний өвчлөлд хэрэглэх эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 16,550,900₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, харшлын эсрэг... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 195,878,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дааврын болон спазмолитик эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 206,199,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дааврын болон спазмолитик эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 206,199,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амин дэм, эрдэс бодисууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 276,861,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Даралт буурулах эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 191,014,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зүрх, судасны системд нөлөөлөх эи Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 469,764,400₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилтын ажил (СХД, 14 дүгээр хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нянгийн эсрэг бэлдмэл -Пенициллины бүлэг- Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 64,309,500₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бусад бүлгийн антибиотик - Дотоодын бүтээгдэхүүн- Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 47,969,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нянгийн эсрэг бэлдмэл -Гадаадын бүтээгдэхүүн- Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 195,584,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нянгийн эсрэг бэлдмэл -Дотоодын бүтээгдэхүүн- Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 715,113,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Вирусын эсрэг эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 181,704,100₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нянгийн эсрэг эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 64,211,200₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зүрх, судасны системд нөлөөлөх эи Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,211,800₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бодлогын судалгааны шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөгөө... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 150,000,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бодлогын судалгааны шижээчийн зөвлөгөө үзүүлэх зөвлах... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 450,000,000₮ өөрийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Гарааш байсан газарт тоглоомын...

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, газар ашиглалтыг сайжруулах хүрээнд зөвшөөрөлгүй барьсан гарааш,...

Сэлбийн ус эргээ хальж байсныг...

Улаанбаатар хотод үерийн нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан нийслэлийн удирдлага, холбогдох байгууллагынхан, албан хаагчид тодорхой байршлууд дээр ажилласаар...

Үер, усны аюулаас сэргийлэх зөвлөмж

Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, мэдээ, дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад эх сурвалжаас тогтмол хүлээн авч сэрэмжлэх,...

Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS...

Монгол Улсын урт хугацааны “Алсын хараа-2050” хөгжлийн бодлого, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын төрийн бүтээмжийн сэргэлт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар...

10 жилийн ойд зориулсан спортын...

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага үүссэний 10 жилийн ойд зориулсан спортын их наадамыг 2023 оны 05 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд зохион...

МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт Та бүхэндээ XVII жарны “Үзэсгэлэнт болгогч” хэмээх харагчин туулай жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Элгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө...

Олон нийтийн сүлжээ

ВИДЕО МЭДЭЭ