• #Маскаа зүүцгээе! #Гараа ариутгая!
  • “ХОТЫН СОЁЛ” – “СОЁЛТОЙ БОЛГОЁ”
    аян эхэллээ
  • хамтдаа сэргийлье!

Худалдан Авах Ажиллагааны Зарчим

Ил тод

Тендер шалгаруулалт нь ил тод, нээлттэй байх.

Тэгш

Тендер шалгаруулалт нь бүх оролцогчид тэгш эрхтэй, ижил шалгуур тавих.

Үр ашигтай

Худалдан авалт чанартай, үр өгөөжтэй буюу захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангах.

Хэмнэлттэй

Ил тод өрсөлдөөнийг өрнүүлэх замаар төсөвт хэмнэлт бий болгох.

Хариуцлагатай

Оролцогч талууд хариуцлагатай байх.

Төрийн үйлчилгээ

Тендерийн мэдээлэл

Ажлын нэр Төрөл Төсөв Зохион байгуулагч Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд (хоног)
Ажлын нэр Салбар Зохион байгуулагч Төсөвт өртөг Санхүүжих эх үүсвэр Зарласан Нээлт хийсэн Мэдэгдэл хүргүүлсэн Явц
Иргэдийн зорчилт хөдөлгөөний матрикс 15.000 өрх /O-D... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хотын шинэ тойрог замын ТЭЗҮ, зураг төсөл Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,100,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа
Хотын авто замын түгжрэлийг бууруулахад нөлөө үзүүлэх... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бага болон Их тойруугийн хэсэгт шинээр болон өргөтгөн... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 280,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Түгжрэлийг бууруулахад чиглэсэн шулуун коридор бүхий... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 800,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гол гудамж зам дагуух ачаалал ихтэй уулзваруудыг дахин... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 530,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гол коридор дагуух ачаалал ихтэй уулзваруудын байрлалыг... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Зам ашигласны төлбөрийг цахимд шилжүүлж, зорчилтын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 67,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Авто замын ажлын эдийн засгийн шууд ба шууд бус үр... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 330,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Авто замын чанар байдлын түвшин тогтоох болон ажпын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 68,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Авто замын чанар байдлаас хамаарах ээлжит болон урсгал... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 21/12/31 22/01/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гадаадын бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 23,188,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/01/25 22/02/25 22/03/10 Гэрээ хийгдсэн
XI.1.1.16 Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,200,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,154,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,200,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв 22/01/31 22/03/04 22/03/14 Гэрээ хийгдсэн
Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багш хөгжлийн танхимын тоног төхөөрөмж, тохижилт /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,510,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгүүдийн биеийн тамирын талбайн тоног төхөөрөмж,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,620,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн автобус худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/14 22/03/18 22/03/27 Гэрээ хийгдсэн
Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 740,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/16 22/03/18 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,950,000,000₮ Улсын төсөв 22/02/25 22/03/29 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,253,400,000₮ Улсын төсөв 22/04/15 22/05/18 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
XII.1.113 Ногоон байгууламж, тоглоомын талбай /Улаанбаатар,... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.114 Ногоон хороо /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 4,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.117 Сервис центрийн бохирын цэвэрлэх байгууламжаас... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.141 Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.142 Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.146 Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 973,300,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.1.151 Чингүнжавын гудамжны тохижилт /Улаанбаатар,... Инженерийн шугам сүлжээний ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 906,700,000₮ Улсын төсөв 22/02/18 22/03/21 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
XII.1.157 Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар,... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 906,700,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.2.27 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.2.31 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.2.33 Орон сууцны гадна фасад, дулаалга /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,500,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
XII.3.9 Эко жорлон /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дэнжийн 1000-ын Цагаан байрны уулзараас Хүчит шонхор... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,000,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар хотын музейн барилгын засвар, техник хэрэгсэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 219,400,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Улаанбаатар театрын барилгын засвар, техник хэрэгсэл... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад хөгжлийн... Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Намъянжугийн гудамжны авто зам /БЗД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,870,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Гэсэр сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар хүртэлх... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 800,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ж.Самбуугийн гудамжны авто зам /ЧД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,462,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
С.Амарсанаагийн гудамжны авто зам /БГД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,832,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ж.Батмөнхийн гудамжны авто зам /СБД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хилчний гудамжны авто зам /БЗД/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 700,000,000₮ Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 22/02/28 22/03/31 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
45 дугаар сургуулийн гадна талбайн тохижилт /СБД, 4... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 243,900,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/28 22/04/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Өрхийн эмнэлгийн засварын ажил /СБД, 8 дугаар хорооо/ Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 173,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 22/02/28 22/04/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Инновац-инкубатор төв төсөл (БГД, 11 дүгээр хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах тохижилтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах тохижилтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах тохижилтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 70,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-3... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гэрэлтүүлгийн ажил (БЗД, 9, 11, 12, 20, 23, 28 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зураг төсвийн ажил (БЗД, 9, 11, 12, 20, 23, 28 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-1... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хорооны цогцолбор байрны засвар (СХД, 13 дугаар хороо) Барилга байгууламж буулгалтын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/03/22 22/03/10 22/04/15 Гэрээ хийгдсэн
Гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр... Барилга байгууламж буулгалтын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Тохижилтын ажил (СХД, 43 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/03/15 22/03/29 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-3... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 22/02/28 22/04/04 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
20 дугаар байрны дээвэр засвар (СБД, 8 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 43,200,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
12.1 дүгээр байрны дээвэр засвар (СБД, 2 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 41,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ахмад настан болон хүүхэд, залуучуудад зориулсан тоглоомын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто зогсоол (СХД, 15 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Авто зогсоол, явган хүний зам засвар (СХД, 16 дугаар... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Чулуун зам (СХД, 30 дугаар хороо) Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
7 дугаар сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 8,500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
85 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга (Улаанбаатар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Хан-Уул... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,220,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Дотуур байрны барилга худалдан авах (Улаанбаатар хот,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 400,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Монголын Хүүхдийн ордны барилгын дотор цахилгаан шугам... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 327,900,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Монголын Хүүхдийн ордны барилгын галын системийн шинэчлэлт... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 98,300,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Наркологийн эмнэлгийн барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,573,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,174,100,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,044,900,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,518,200,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 10,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын лаборатори, оффисын... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 3,890,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэн (Улаанбаатар хот,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 12,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ар Зайсангийн гудамжнаас Дугуй цагаан хүртэлх уулын... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,331,400,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Бага тэнгэрийн ам, Туул гол дагуух амралт, зугаалгын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,133,600,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 288,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засвар... Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,800,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв болон төвийн 6 дүүргийн... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 134,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын автомашин... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Ус зөөврийн автомашин, 5ш (Улаанбаатар хот) Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 800,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт шаардлагатай гал түймэр... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 114,400,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,700,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Нийслэлийн хаягийн мэдээллийн санг шинэчлэн "Улсын... Бусад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 184,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа

Шинэ мэдээ мэдээлэл

“Улаанбаатар марафон”-д нэгдэж...

Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/546 дугаар захирамжаар "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийг 2022 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд...

“САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН”

“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аянд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2022 оны 04 дүгээр сарын...

КОНЦЕСС ГЭЖ ЮУГ ХЭЛЭХ ВЭ?

Концессын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т зааснаар "Концесс" гэж төрийн, эсхүл орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг дэд бүтцийн болон нийгмийн...

Тендерийн баталгааг хэрхэн цуцлах...

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6 дах хэсэгт Захиалагч «хамгийн сайн» үнэлэгдсэн...

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ...

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.3.худалдан авах ажиллагаатай холбоотой журам,...

Тендерийн баталгаа гэж юу вэ?

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7.”ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА” гэж гэрээ байгуулах...

Гүйцэтгэлийн баталгаа гэж юу вэ?

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.17.”ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА” гэж гэрээ байгуулах...

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гэж...

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.8.”УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГАА” гэж захиалагч...

Олон нийтийн сүлжээ

ВИДЕО МЭДЭЭ